info@hbc.nu | 033-12 12 42 | Boka i Borås | Boka i Göteborg

Behandla ytliga kärl i Borås

Ytliga kärl

Du får njuta av livet – Våga visa benen igen!

Åderbråck och kärlspindlar är vanliga åkommor i blodkärlen. Ett av de mest effektiva och välbeprövade metoderna att behandla ytliga kärl på benen är att injicera dem med ett läkemedel (aethoxysklerol) som får kärlen att skrumpna s.k. sclerosering.

För att boka i Borås, klicka här >>

Ådernät eller ”kärlspindlar”

Åderbråck och kärlspindlar är åkommor i blodkärlen. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor. Ett av de mest effektiva och välbeprövade sätt att behandla ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna s.k. sclerosering.
När små kärl – eller vener – bildar små blå-röda strimmor kallas dessa för kärlspindlar. Storleken på kärlspindlarna kan variera .En del personer kan uppleva värmekänsla och/eller sveda i kärlspindlarna, men oftast har man inga symtom i samband med dessa ådernät. I de flesta fall upplever den som har kärlspindlar endast att de är kosmetiskt störande.

Orsaker

Kärlspindlar kan uppkomma helt spontant, men man tror att östrogen kan ha en viss inverkan eftersom ådernät är ovanliga hos män. Ibland kan orsakerna till att kärlspindlar uppstår beror på nedsatt blodcirkulation i vener och det kan beror på en ärftlig benägenhet.

Hur går behandlingen till?

Ådernät på benen behandlas med mikroinjektion, d.v.s. injektion direkt i blodkärlet av ett läkemedel Aethoxysklerol®. Läkemedlet sprutas in med mycket tunn nål, vilket åstadkommer en irritation i den inre blodkärlsväggen varvid kärlet löds ihop.

Mikroinjiceringen i blodkärlen känns som små svidande stickningar. Ingen bedövning behövs. Omedelbart efter behandlingen blir området rodnat och viss sveda kan kvarstå någon timme. Efter behandlingen omvandlas blodet i kärlen till hemosiderin innan det absorberas av kroppen. Hemosiderin är gulbrunt.
De injicerade blodkärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mera framträdande de första veckorna efter behandlingen innan kärlspindlarna försvinner. Detta avtar helt inom ett år.

Sidoeffekter

Övergående lokala bieffekter (minuter – timmar) med s.k. hårresning, rodnad och klåda kan förekomma.
Några dagar efter injektionen kan det uppkomma ömhet. Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår en brunpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Denna pigmentering försvinner vanligen inom ett år i takt med att huden byts ut på naturlig väg.

Vad ska jag tänka på efter behandlingen?

För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. Denna kompression sker med hjälp av en kompression strumpa, (stödstrumpa). Strumpan ska sitta på från dag till kväll under en vecka.

Vid injektionsbehandling behöver du inte vara sjukskriven utan kan leva som vanligt och sköta även ett rörligt arbete men aktiviteter som vidgar kärlen såsom bastubad, varma bad och ansträngande motion bör undvikas första tiden.

Välkommen att boka tid för en kostnadsfri analys hos Tina Lappas, leg. sjuksköterska.

© HBC 2024