info@hbc.nu | 033-12 12 42 | Boka Online

Ögonlockslyft i Borås

ACCOR LF+ plasmapen

Icke-kirurgiskt ögonlockslyft? ACCOR Plasma-penna är den första som använder en lågfrekvent leverans av plasmabågen. Detta gör det möjligt för behandlingstrycket att vara bredare och djupare än traditionella termiska enheter. Fördelarna med detta är en större åtdragandeffekt som möjliggör bättre resultat, en snabbare läkningsprocess och mindre konvalescens för kunden. ACCOR Plasma har funnits i över 5 år och är tysk konstruerad och tillverkad i Storbritannien. Pennan har också bevisade kliniska dokumentationer sedan 2013.

Med ACCOR LF+ plasmapen kan vi behandla:

 • Lyft av ögonbryn
 • Hängande övre och/eller nedre ögonlock
 • Pigmenteirngar
 • Rynkor
 • Fibrom

Det långvariga resultatet får man tack vare den lågfrekventa vågtekniken av växelström som levererar värmen djupare ner i dermis för stimulering av kollagenproduktionen.

Boka Online

Vad är plasma?

Vid ACCORS plasmabehandling levereras värmeenergin från en tunn nål 1 mm från hudytan genom en liten elektrisk ljusbåge. När denna ljubåge möter huden uppstår förångning i en millimeterstor punkt utan att vidröra huden, samt en spridd värmeutveckling på djupet i huden. Dessa kontrollerade skador medför en direkt huduppstramning runt de små behandlingspunkterna samt en kollagenstimulering på djupet.

 • Plasma är det 4: e tillståndet av materia. Det är en gas som inte kan överföras till elektroner / el. Den har (+) positiva och (-) negativa joner. Den har förmåga att bära elektricitet men är inte el. t.ex. av plasma – blixtbultar, solen och elden är alla plasma.
 • Principen är att jonisera gaser i luften för att skapa en liten elektrisk båge som liknar en blixtbult, med vilken det område som påverkas av estetiska problem kan behandlas utan oönskade skador på omgivningarna.
 • Plasman orsakar omedelbar kontraktion och åtdragning av hudfibrer, vilket resulterar i reduktion på hudytan. Detta kallas ibland “mjukoperation”.

Hur går behandlingen till?

 • Din behandlare kommer att genom konsultation säkerställa en komplikationsfri behandling med minimal konvalescens.
 • Man börjar med att lägga på bedövningssalva på det område som ska behandlas.
 • En joniserad “båge” verkar på ytan av huden via pennans spets utan kontakt med huden och en liten punkt av huden (en bråkdel av en millimeter) förångas. Det omedelbara området stramas omedelbart. Detta är en mild behandling med minimal smärta och resultatet är ofta synligt omedelbart.
 • Även om behandlingen är icke-invasiv och väsentligt mildare än en operation, är det fortfarande ett förfarande. Det betyder att det finns flera viktiga faktorer att tänka på.
 • Behandlingar med ACCOR Cosmetic Corrector kan resultera i vissa reaktioner, t.ex. rodnad och svullnad. Om dessa symtom kvarstår under längre tid än 6 dagar eller om några andra symtom föreligger, kontakta din ACCOR-behandlare.
 • Vår penna har en lågfrekvenskomponent inbyggd i den. Det innebär att det skapar mindre konvalescens, snabbare läkning, bättre resultat och skapar mer hudregenerering genom att förånga en djupare och bredare båge än andra enheter. Andra enheter kan penetrera djupare in i huden vilket skapar en längre läkningstid och större potential för ärrbildning hos klienten.
 • De pennor som måste vara “inkopplade” betyder det att de inte är lågfrekventa och kan vara för hårda och mer ablativa. Detta innebär också att de är en form av elektricitet och inte plasma.
 • Behandlingen är ett alternativ till kirurgi. Resultaten kan ses omedelbart på området, men slutresultatet kommer efter en period av 3 till 4 månader.

Om du funderar på huduppstramning eller till och med ett ögonlock eller ansiktslyft, men inte vill gå under kniven, så kan det vara den rätta behandlingen för dig. Denna behandling är helt icke-invasiv även om det fortfarande finns en viss downtime då det behandlade området läker och huden föryngras.

En enda behandling uppnår vanligtvis de önskade resultaten du är efter, men behandlingen kan upprepas 12 veckor efter den första behandlingen om du vill ha ytterligare lyft eller uppstramning. Antalet sessioner som behövs varierar från klient till klient och deras individuella problem.

Effektiv, säker och icke-kirurgiskt ögonlockslyft


© HBC 2023