Desoface & Desobody Borås | HBC
info@hbc.nu | 033-12 12 42 | Boka Online

Behandling av dubbelhaka

Desoface / Desobody

Desobody och Desoface består utav Gallsyra (deoxycholsyra), vilket är ett ämne som använts i över 10 år. Gallsyran gör fettcellens membran ostabilt och förstör därmed fettcellen varav en fettreduktion uppstår. Behandlingen tar ca 30 minuter och görs med hjälp av en injektion i lokalbedövning. Behandlingen passar för normal till lätt överviktiga personer med lokaliserade fettdepåer resistent mot diet och motion på följande områden: 

•         Dubbelhaka
         Buk
         ”Love handles”
         Överarmar
         Rygg (BH fett)
         Lår
         Knä 

Det finala resultatet ses ca 2 månader efter behandling. Desobody/Desoface produceras i Italien och har funnits på marknaden sedan 2018.

Boka Online

 

Desoface/ Desobody är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

För behandling mot dubbelhaka

Desoface, är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan. Desoface är ett läkemedel som injiceras i fettcellerna under hakan. De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2 – 4 behandlingstillfällen.  Varje behandling tar 15–20 minuter och ger ett långvarigt resultat. Inget kirurgiskt ingrepp krävs. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling.

Verkningsmekanism

Desoface/Desobody ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett. Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av en uppkomst av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa vilket tyder på ökat totalt kollagen (dvs. nybildning av kollagen).

Behandling med Desoface/Desobody

Tillsammans går vi igenom hur många behandlingstillfällen patienten behöver baserat på graden av utfyllnad under hakan och patientens personliga behandlingsmål. Patientens utseende kan gradvis förbättras efter varje behandlingstillfälle och många upplever synliga förbättringar efter 2- 4 behandlingar. Ända upp till sex behandlingar kan ges, då med minst en månads intervall.

Definiera hakprofilen med BELKYRA®


© HBC 2022