info@hbc.nu | 033-12 12 42 | Boka Online

Behandling av dubbelhaka

Belkyra

BELKYRA® är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

Boka Online

För behandling mot dubbelhaka

BELKYRA®, är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan. Belkyra är ett läkemedel som injiceras i fettcellerna under hakan. De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2 – 4 behandlingstillfällen.

Varje behandling tar 15–20 minuter och ger ett långvarigt resultat. Inget kirurgiskt ingrepp krävs. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling.

Verkningsmekanism

BELKYRA® ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett. Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av en uppkomst av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa vilket tyder på ökat totalt kollagen (dvs. nybildning av kollagen).

Behandling med BELKYRA®

Tillsammans går vi igenom hur många behandlingstillfällen patienten behöver baserat på graden av utfyllnad under hakan och patientens personliga behandlingsmål. Patientens utseende kan gradvis förbättras efter varje behandlingstillfälle och många upplever synliga förbättringar efter 2- 4 behandlingar. Ända upp till sex behandlingar kan ges, då med minst en månads intervall.

Definiera hakprofilen med BELKYRA®


© Heléns Beautycenter 2021