Välkommen till vår värld gilla oss på Facebook.
 Instagram-icon

PRP

PRP-Platelet Rich Plasma

 

prp

Vad är PRP? 
PRP är en förkortning som står för Platelet Rich Plasma vilket innebär blodplättsrik plasma.

Det går ut på att utvinna tillväxtfaktorer från eget blod som man sedan injicerar med små tunna nålar i huden eller hårbotten. PRP är en säker och effektiv metod utan kirurgiskt ingrepp och utan biverkan då inga tillsatser tillförs. Behandlingen utförs av Leg Sjuksköterska med flera års erfarenhet av PRP behandlingar.

Håret:
Injicering av PRP i hårbotten innebär att man bromsar håravfall och ökar näringstillförseln i hårsäckarna, vilket resulterar i att man får tjockare, starkare och längre hår. Stimulering av stamceller sker i hårsäckarna, blodcirkulationen ökar genom nybildning av små blodkärl. Ökad blodcirkulation ger hårsäckarna mer syre och näring, Stamcellsstimuleringen resulterar i bättre celldelning i de svaga hårsäckarna vilket kan leda till att fler hårstrån kan växa ut ur varje hårsäck.

Huden:
Injicering av PRP i huden innebär en rad olika positiva kedjereaktioner såsom cellförnyelse samt stimulering av ökad kollagenproduktion. Den ökade kollagenproduktion resulterar i sin tur till utjämning av rynkor, ojämnheter samt ökad spänstighet.

Hur går behandlingen till? 
En mindre mängd blod (ca 24 ml) tas via provtagning som sedan bearbetas i en centrifug för att separera dess olika komponenter samt utvinna en högre halt av tillväxtfaktorer. Därefter sker injiceringen.

Hela processen tar mellan 45-90 min beroende på behandlingens omfattning och detta ska repeteras tre-fyra gånger med 4 veckors mellanrum.

 Bilden till höger visar de nya hår som växt upp efter 2 behandlingar gjorda under 6 veckor. Det gamla håret är draget bakåt så de nya 2 cm håren syns tydligt.

Vem kan göra PRP och vilket resultat får man?

En individuell konsultation sker där utvärdering görs för att se vilka grundförutsättningar som finns. I samband med konsultation undersöks hår, hårbotten och hårsäckar med hjälp av en mikrokamera. Man går även igenom vilken behandlingsform som är mest passande samt vilket resultat man kan förvänta sig. Många gånger rekommenderar vi en kombintionsbehandling med Trikologi.

Läs mer här: http://www.hbc.nu/harvard/harbottenproblem/

Det är viktigt att komma ihåg att PRP är ingen quick fix utan snarare en långtidsinvestering där förbättringen sker gradvis. Utvärdering av behandlingsresultat görs ca 6 mån efter avslutad behandlingskur.

Behandlingen utförs av Leg Sjuksköterska Shima med flera års erfarenhet av PRPbehandlingar