Välkommen till vår värld gilla oss på Facebook.
 Instagram-icon

Belkyra

För behandling mot dubbelhaka

BELKYRA®, är det första godkända läkemedlet för behandling av
submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används
hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

 • Individuellt anpassad injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan.
 • De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2 – 4 behandlingstillfällen
 • 15–20 minuter per behandling. Inget kirurgiskt ingrepp krävs
 • En icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling.

Behandling med BELKYRA

 • Du som behandlare bedömer tillsammans med din patient hur många behandlingstillfällen patienten behöver baserat på graden av utfyllnad under hakan och patientens personliga behandlingsmål.
 • Patientens utseende kan gradvis förbättras efter varje behandlingstillfälle. Många upplever synliga förbättringar efter 2- 4 behandlingar.
 • Upp till sex behandlingar kan ges, med minst en månads intervall.

5-1

Vetenskapen bakom BELKYRA®

BELKYRA® ger upphov till destruktion av fettceller när ämnet injiceras i subkutant fett.

Vad är BELKYRA®?

 • BELKYRA® är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form avdeoxicholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppensom hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.
 • Deoxicholsyran i BELKYRA® går biologiskt sett inte att skilja från endogen deoxicholsyra.

Verkningsmekanism

 • BELKYRA® ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett.
 • Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av en uppkomst av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa vilket tyder på ökat totalt kollagen (dvs. nybildning av kollagen).

7-1

Skillnaden med BELKYRA®

Oretuscherade foton av en patient tagna före och efter behandlingstillfällen med BELKYRA®. Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande.

10-1

11-1

12-1

13-1

Det individuella resultatet kan variera beroende på patientens fysiska förutsättningar. Resultat kan t.ex. utebli
om patient med fel förutsättningar behandlas.
Bilder används med tillstånd. Allergan Inc., 2017

18-1